۱۳۸۸ آبان ۲۲, جمعه

گوشه زندگی‌ام خالی توست
گوشه زندگی‌ام خالی توست
گوشه زندگی‌ام خالی توست
چهارگوشه زندگی‌ام خالی توست

۲ نظر:

فروغ گفت...

چه مرتب شد اينجا.

ناشناس گفت...

هميشه كُنج ها را كاويدي
و همواره گوشه ها را پاييدي
غافل از دايره دَوار حضورش كه پيوسته محاط چهار گوش طلبت بود و حافظ گوشهِ گوشهِ سَفَََرَت