۱۳۸۸ مهر ۲۷, دوشنبه

سلام به آغوش شهری که تو را آبستن است

۱ نظر:

ناشناس گفت...

هيچ مي داني تو
كودكان اين شهر، طالعشان نحس است