۱۳۸۸ خرداد ۱۶, شنبه

امید خوب است... تغییر خوب است.. دلخوشی خوب است... میل به رشد خوب است... سهم من از امید؛ تغییر؛ دلخوشی و میل به رشد به انتخابم وابسته است

هیچ نظری موجود نیست: