۱۳۸۸ دی ۲۸, دوشنبه

سپرده ایم دیگر به ما حاجی نگویند. علی الخصوص همانطور که همسفر حج به نیکی یادآوری کرده بود هرکس هم کمی تخطی کرده باشد؛ مال ما دیگر مو لای درز مشکلش نمی رود که تمامی اعمالمان به صورت روی خط (آنلاین) و از طریق موبایل با فتاوی حضرت مخلوعش تطبیق داده می شد.

۲ نظر:

فلورا گفت...

کاش حضرت مخلوعش اینقدر شجاعت میداشت که قبل از افتادن از اسب اجتهاد-نه اصل اجتهاد- بی اعتباری دستگاهی که روزگاری به او اعتبار میبخشید را با تمام جاانش فریاد کند.
اما دریغ، این قوم در تمام طول تاریخ اسلام هم از توبره خورده اند و هم از آخور، نمیشود ایراد گرفت، طبق فطرت خود رفتار کرده اند . هزاران افسوس که اسلامیکه ثمره ی تلاش این قوم بعد از1400 سالست مایه شرمساری هر مسلمانی در دنیاست.

بنفشه گفت...

قشنگ بود! مایه انبساط خاطر ما شد!! دستتون درد نکنه!